تحقیق فروش

کاهش فسفات

 • بررسی کارآیی حذف فسفات توسط ریزجلبک ها از پساب خروجی .

  بررسی کارآیی حذف فسفات توسط ریزجلبک ها از پساب خروجی .

  هدف از این مطالعه بررسی حذف فسفات از پساب فاضلاب شهری توسط ریزجلبک های . و جلبک کلرلا ولگاریس توانایی بیشتری در کاهش فسفات از فاضلاب را دارد و می.

 • "Phosphorus"/ راهنمای تفسیر آزمایش خون در خانه - باشگاه خبرنگاران

  "Phosphorus"/ راهنمای تفسیر آزمایش خون در خانه - باشگاه خبرنگاران

  6 مه 2016 . کلیه نقش تنظیم فسفات و فسفر خون را بر عهده دارند به همین دلیل اگر میزان آن‌ در بدن . اگر یکی از این مواد در بدن افزایش یابد دیگری کاهش می‌یابد.

 • توان انحلال فسفات و کارایی همزیستی باکتری‌های جدا شده از ریزوسفر .

  توان انحلال فسفات و کارایی همزیستی باکتری‌های جدا شده از ریزوسفر .

  14 فوریه 2012 . ﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎﹰ ﺟـﺬﺏ ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﻪ. ﻭﺳـﻴﻠﻪ ﮔﻴـﺎﻩ ﺭﺍ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ . ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ. ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺗـﻨﺶ. ﺷﻮﺭﻱ، ﻳﻮﻥ. ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻳﻮﻥ. ﻫﺎﻱ. ﮐﻠﺴـﻴﻢ. ﺭﺳـﻮﺏ. ﻣﻲ.

 • ویژگی ها - شرکت ایران فسفات

  ویژگی ها - شرکت ایران فسفات

  در تولید محصول دی کلسیم فسفات مطلوب به طور کلی سه عامل اصلی مورد نظر و واجد اهمیت . تصفیه کامل اسید فسفریک و کاهش عناصر سمی به کمتر از حد مجاز به عنوان.

 • ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس - ResearchGate

  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس - ResearchGate

  7 آگوست 2013 . ﻫﺎي ﺣﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ﻓﺴـﻔﺎت و ﻣـﺎده آﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر. ﻣﻌﻨﻲ. داري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن د. ادﻧﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ داﺷﺖ . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي.

 • بررسي حذف فسفات موجود در پساب صنعتي سنتتيک توسط .

  بررسي حذف فسفات موجود در پساب صنعتي سنتتيک توسط .

  اين پديده سبب کاهش کيفيت آب ها مي گردد که در نتيجه هزينه خالص سازي آب بطور قابل . گرفته که فسفر حذف شده از پساب به عنوان پلي فسفات داخل سلولي در مي آيد.

 • کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت - پژوهش های کاربردی در .

  کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت - پژوهش های کاربردی در .

  فرایند سنتز درpH آب كافت در محیط اسیدی شامل یون های كلسیم و فسفات به كمك عامل باالبرنده .. و كاهش فازهای دی كلسیم فسفات )مونتیت و براشیت( خواهد. A3 و A2.

 • سندرم فانکونی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  سندرم فانکونی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  در سندروم فانکونی نوع دوم، کاهش بی‌کر (اسیدوز توبولهای پروکسیمال کلیوی) و کاهش فسفات را داریم که کاهش فسفات حتی در صورت کافی بودن کلسیم و.

 • شرکت زیست فناور سبز | فسفر

  شرکت زیست فناور سبز | فسفر

  به دلیل ثبیـت در خاک، مقدار فسفــات آزاد معمولاً کمتر از نیاز گیاهـان می‌باشد. کاربرد باکتری‌های حل کننده فسفــات و استفاده از آنها، راهکار مؤثری برای کاهش مصرف.

 • تأثیر شکل های سوسپانسیونی و دانه ای های حاوی فسفات بر فسفر .

  تأثیر شکل های سوسپانسیونی و دانه ای های حاوی فسفات بر فسفر .

  با توجه به تأمین بخش مهمی از نیاز کشور به های حاوی فسفات از طریق واردات، هرگونه اقدام در راستای افزایش اثربخشی این ها اثرات مهمی در کاهش میزان وابستگی.

 • کلسی تونین و نقش آن در بیماریها - مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم .

  کلسی تونین و نقش آن در بیماریها - مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم .

  در نتیجه کلسیم و فسفات خون کاهش یافته باعث کاهش هیدروکسی پرولین خون و ادرار نیز می شود. کلسی تونین غلظت منیزیم خون را به طور متغیر کم می کند.گلوکاگن و.

 • هایپرفسفاتمی (افزایش فسفات خون) - دکتر مجازی

  هایپرفسفاتمی (افزایش فسفات خون) - دکتر مجازی

  9 ژانويه 2018 . کلیه ها کنترل میزان فسفات خون را بر عهده دارند و اگر در عملکرد کلیه ها اختلالی ایجاد شود، نمی توانند مقادیر . هیپوکلسمی: کاهش میزان کلسیم خون.

 • فسفات

  فسفات

  وجود نمکهایی چون کلرید سدیم منجر به کاهش کیفیت آب می گردند. . فسفات. مقدار فسفات آب بستگی به pH دارد. چون کاهش pH باعث افزایش انحلال آن در آب می شود.

 • حذف فسفات و نیترات از پساب شهری به وسیله کشت جلبک .

  حذف فسفات و نیترات از پساب شهری به وسیله کشت جلبک .

  حذف فسفات و نیترات از پساب شهری به وسیله کشت جلبک . دارای مقدار زیادی فسفات و نیترات هستند. ... خوبی رشد كرده و میزان فسفات و نیترات پساب را كاهش می.

 • بررسی اثرات باکتریهای حل کننده فسفات به عنوان های بیولوژیک .

  بررسی اثرات باکتریهای حل کننده فسفات به عنوان های بیولوژیک .

  این نتایج نشان داد که در حضور هر دو سویه باکتریهای حل کننده فسفات، کاهش مصرف فسفر معدنی از 100 به 50 کیلوگرم در هکتار منجر به کاهش معنی داری در عملکرد دانه.

 • بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با .

  بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با .

  امروزه رودخانه‌ها به عنوان منابع مهم آبی در معرض خطر آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی از قبیل طرح‌های پرورش ماهی قرار دارند.در این پژوهش تأثیر فیلترهای طبیعی و.

 • مدیریت نیترات و فسفات - خانه آبزیان

  مدیریت نیترات و فسفات - خانه آبزیان

  اصولا از دغدغه های اصلی یک آکواریوم دار مرجانی کاهش و کنترل میزان نیترات و فسفات است. از این رو در این مقاله سعی شده است به روش های کنترل و کاهش این دو پارامتر.

 • مداخلات برای بیماری متابولیک استخوان در کان مبتلا به بیماری .

  مداخلات برای بیماری متابولیک استخوان در کان مبتلا به بیماری .

  این مطالعه با هدف بررسی منفعت‌ها (بهبود میزان رشد، کاهش خطر ابتلا به شکستگی و . کلیه) مداخلات (از جمله فراورده‌های ویتامین D و متصل‌شونده‌های فسفات (phosphate.

 • بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با .

  بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با .

  27 جولای 2016 . بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با. استفاده از. چغندر. قند، ذرت علوفه. ای خرد شده و. پوستۀ. گندم. یم. ثم. حق. شناس. 1.

 • حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا .

  حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا .

  تغییرات زیست توده، غلظت نیترات، آمونیوم و فسفات اندازه گیری شد. بیشترین مقدار تولید زیست . وزن خشک در لیتر بود. مقدار زیست توده با کاهش مقدار نیتروژن (p.

 • ( ﻟﻴﻮﺍﺗﻴﺖ ) ﺫﺭﺍﺕ ﺁﻫﻦ ﺭﺯﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﻓﺴﻔﺎﺕ

  ( ﻟﻴﻮﺍﺗﻴﺖ ) ﺫﺭﺍﺕ ﺁﻫﻦ ﺭﺯﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﻓﺴﻔﺎﺕ

  ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ. /۶. ۱ mg. ﺑﻪ. ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﮔﺮﻡ ﺭﺳﻴﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮﻱ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻛﻪ. ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬﺏ ﺭﺯﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻳﻮﻧﻬﺎ. ﻱ. ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ،. ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ، ﺑﻲ. ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﻧﻴﻮﻧﻬﺎ.

 • حذف فسفات از محیط‌های آبی با استفاده از خاک زرد و قرمز منطقة .

  حذف فسفات از محیط‌های آبی با استفاده از خاک زرد و قرمز منطقة .

  حذف فسفات از محیط‌های آبی با استفاده از خاک زرد و قرمز منطقة آذربایجان‌غربی و شکل ... در اغلب سیستم‌ها جذب آنیون‌ها نظیر فسفات با افزایش pH کاهش می‌یابد و بار.

 • بررسی اثر جلبک ها در حذف نیترات و فسفات - سیویلیکا

  بررسی اثر جلبک ها در حذف نیترات و فسفات - سیویلیکا

  ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﺮﻻ ﻭﻟﮕﺎﺭﯾﺲ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ. ﻓﺴﻔﺮ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺳﭙﯿﺮﻭﻟﯿﻨﺎ ﻭ ﮐﻠﺮﻻ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻭ. ﻧﯿﺘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﯿﻪ.

 • هورمون پاراتیروئید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  هورمون پاراتیروئید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  همچنین هورمون پاراتیروئید (PTH) بر متابولیسم فسفر (بصورت فسفات) نقش دارد. PTH در کلیه سبب کاهش بازجذب فسفات از لوله پیچ خورده نزدیک (نام علمی:.

 • فسفات در آکواریم (ترجمه) - پرشین پت

  فسفات در آکواریم (ترجمه) - پرشین پت

  8 آگوست 2012 . اگر از آکواریوم به خوبی نگهداری نشود، سطح فسفات در آب بالا رفته و به. . بهترین راه برای کاهش سطح فسفات در آکواریم، در وهله ی اول، این است که.